Ukończyła Szkołę Policealną w Poznaniu na kierunku technik weterynarii w 2016.

Interesuje się również behawioryzmem psów i kotów, zgłębiając wiedzę w tym zakresie na licznych kursach i konferencjach.