Specjalista chorób drobiu.
Studia ukończył na Akademi Rolniczej w Lublinie w roku 2000.
Właściciel i założyciel gabinetu a teraz przychodni.
Zajmuję się głównie lecznictwem drobiu.
W przychodnii natomiast zajmuję się chirurgią.
Stale podnosi swoje kwalifakcje biorąc udział w konferencjach drobiarskich oraz zwierząt towarzyszących.