Kształci się w  Szkole Policealnej w Poznaniu na kierunku technik weterynarii.

Interesuje się również behawioryzmem i szkoleniem psów.